Formulář pro předběžné ohodnocení pohledávky

[ Ochrana osobních údajů ]

Vážený zákazníku,

níže uvedený formulář slouží k rychlému ohodnocení Vaší pohledávky našimi odborníky.
Vypište postupně všechny sekce formuláře. Pokud neumíte vyplnit některou z kolonek zcela přesně (např. vypočítat hodnotu jistiny a příslušenství apod.) odpovězte alespoň přibližně.

Formulář k postoupení (odkupu) pohledávky dle § 524 občanského zákoníku

Věřitel (kontakt na Vás)
Status věřitele
Kontaktní údaje
Dlužník
Status dlužníka
Kontaktní údaje
Informace o pohledávce
Celková výše dluhu
,- 1
z toho činí jistina
[ nápověda ] 2
z toho činí příslušenství
Datum vzniku
od [ nápověda ] 3
do
Titul vzniku pohledávky
4
Dokumentace k dispozici
5
Pohledávka je ve sporu s dlužníkem
[ nápověda ] 6
Soudy a soudní rozhodnutí
ze dne 7
Pohledávka už byla vymáhána
Doplňující informace

Postupně vypište všechny sekce formuláře (popřípadě jednotlivá políčka zakřížkujte). Pokud neumíte vyplnit některou z kolonek zcela přesně (např. vypočítat hodnotu jistiny a příslušenství apod.) odpovězte alespoň přibližně.
1 Vypište v jaké měně je dlužná částka uváděna (např.: CZK, SKK, EURO atd.).
2 Celková výše dluhu se skládá ze součtu částek jistiny a příslušenství
Jistina = dlužná částka (na faktuře)
Příslušenství = úrok
3 Datum vzniku udává od kdy do kdy vznikal dluh vůči Vaší společnosti.
Od [den] [měsíc] [rok] - kdy byla neuhrazena první faktura
Do [den] [měsíc] [rok] - kdy byla neuhrazena poslední faktura (vyplňte pouze v případě, že neuhrazených faktur bylo více)
4,5 V případě zaškrtnutí kolonky rozepište Titul vzniku pohledávky JINÝ / Dokumentaci k dispozici JINÁ podrobněji.
6 Pohledávka je ve sporu s dlužníkem udává zdali dlužník svůj dluh vůči Vaší společnosti uznává, či nikoliv.
ano - dlužník neuznává svůj dluh (je ve sporu)
ne - dlužník uznává dluh v plné výši (není ve sporu)
částečně - dlužník uznává, ale s částí dluhu nesouhlasí (částečný spor)
7 V případě zaškrtnutí kolonky vypište také datum rozhodnutí soudu .

Odkup - vymáhání - outsourcing
POHLEDÁVEK

Formulář pro předběžné ohodnocení pohledávky

Revital Finance ve
sdělovacích prostředcích       »»»

Menu

Pobočky:

Praha - Brno - Olomouc - Ostrava - Opava - Působnost: celá Česká Republika


Zápatí stránky

Revital Finance, s.r.o. ©2006-07


Alternativní popis k Flashi

...

Čas vždy pracuje proti věřitelům...

POHLEDÁVKY | Vymáhání pohledávek • Odkup pohledávek • Outsourcing pohledávek • Speciální služby • Efektivita a Profesionalita | Maximální výsledek

Stáhnout zásuvný modul Flashe