Pohledávky - Revital Finance,s.r.o.

Odkup pohledávek

Odkup pohledávek

Společnost Revital Finance s.r.o. je jednou z mála firem na českém trhu, jež se specializuje na odkup pohledávek z obchodního styku.
Především díky velkým profesionálním zkušenostem a vysokému procentu úspěšnosti realizace pohledávek je firma Revital Finance s.r.o. schopna svým partnerům nabídnout nejoptimálnější kupní ceny, které s vysokou přesností zobrazují skutečnou bonitu pohledávek a jejich aktuální tržní cenu.

Prioritně se provádí odkup pohledávek za existujícími a aktivními českými právnickými osobami.

Odkupu pohledávky vždy předchází její ocenění, které zahrnuje:

Neprovádí se odkup jednotlivých pohledávek dlužníků, patřících do jedné z následujících skupin:

Předběžné ocenění jednotlivých pohledávek se firmou Revital Finance s.r.o. provádí na základě věřitelem vyplněného dotazníku. Předběžné ocenění se provádí ve lhůtě nepřevyšující 7 pracovních dní.

Poté je navržena konečná kupní cena předběžně oceněných pohledávek, která je předložena společně s podrobnou analýzou k dalšímu jednání zástupců věřitele a oficiálního představitele firmy Revital Finance s.r.o.

Ocenění portfolia pohledávek velkých věřitelů se provádí individuálně.

» Formulář pro předběžné ohodnocení pohledávky

Odkup - vymáhání - outsourcing
POHLEDÁVEK

Formulář pro předběžné ohodnocení pohledávky

Revital Finance ve
sdělovacích prostředcích       »»»

Menu

Pobočky:

Praha - Brno - Olomouc - Ostrava - Opava - Působnost: celá Česká Republika


Zápatí stránky

Revital Finance, s.r.o. ©2006-07


Alternativní popis k Flashi

...

Čas vždy pracuje proti věřitelům...

POHLEDÁVKY | Vymáhání pohledávek • Odkup pohledávek • Outsourcing pohledávek • Speciální služby • Efektivita a Profesionalita | Maximální výsledek

Stáhnout zásuvný modul Flashe