Pohledávky - Revital Finance,s.r.o.

Outsourcing – moderní metoda řízení

Outsourcing pohledávek - moderní metoda řízení

V České republice se jedná o poměrně nový trend, který top-managerům umožňuje přesunout svoji pozornost od operativního ke strategickému řízení a zaměřit se na vlastní core business. V praxi pak znamená přesunutí části nebo celé platformy služeb na outsoucera, tj. na externí subjekt, jež zajišťuje úplnou funkčnost a prakticky všechny služby s danou oblastí provozu související. V prvé řadě se to týká činností, nenáležících k tzv. core business zákazníka, ale nutných k zajištění vlastního provozu. Přesunutí těchto činností z vlastních zaměstnanců na externí profesionální firmu dovoluje zákazníkovi optimalizovat vlastní organizační strukturu a nesvazuje mu ruce při určování priorit a toho, co firmu skutečně „živí“. Kromě toho pomáhá outsourcing často i ušetřit značné množství nákladů a v některých případech je prostě jediným efektivním nástrojem řešení specifických problémů současného businessu.

Profesionální outsourcing jako řešení problémů pohledávek

Stres z pohledávek

Ať to zní sebevíc paradoxně, ale problematika řešení pohledávek se nevyučuje ani na jedné vysoké škole. Naopak z praxe velkých a středních podniků České republiky, v jejichž organizační struktuře jsou interní oddělení pohledávek nebo stálá advokátní kancelář, se problémy s pohledávkami řeší buď málo efektivní soudně-právní cestou nebo neposkytnutím odběratelům prodloužených lhůt splatnosti.

Moderní metody řízení nabízejí nové efektivní způsoby, takové, jakým je například profesionální outsourcing, jako komplexní a dlouhodobé řešení problémů s pohledávkami a špatnou platební morálkou odběratelů. V praxi to znamená, že od tohoto momentu se subjekt, využívající outsourcing, nemusí zamýšlet nad profesionálními kvalitami vlastního oddělení pohledávek nebo se rozpakovat nad neefektivitou soudního systému, ale svěřit vše „od A do Z“ profesionální firmě, která sama vybere nejefektivnější způsob realizace odděleně pro každou pohledávku, kontroluje platební morálku, prověřuje odběratele, účastní se konkurzu nebo soudní pře atd. Veškeré tyto činnosti provádí outsourcer za podmínek samofinancování a zainteresovanosti na komerčním prospěchu obou stran.
Efektivita a přednosti outsourcingu jsou evidentní, ale jen při existenci jedné důležité podmínky - skutečně profesionálním externím partnerovi.

Využívání outsourcingu Revital Finance s.r.o., je v praxi:

Pavtnerství při outsourcingu pohledávek

Práce v režimu on-line díky vlastnímu software společnosti Revital Finance s.r.o. umožňuje zákazníkovi kdykoli kontrolovat průběh realizace jakékoli vlastní pohledávky nebo určité objednávky a komunikovat s dodavatelem. Software je zabezpečeno několikastupňovou ochranou a zpřístupňuje zákazníkovi pouze jeho vlastní sektor informací na základě předaných kódů.

Využití outsourcingu znamená pro zákazníka:

Rostoucí křivka při outsourcingu

Cena za služby, poskytované společností RevitalFinance s.r.o., je poměrně vysoká, ale je v přímém poměru s konečnou efektivitou, a odtud jednoznačně vzájemně výhodná. Každý podnikatel může posoudit svou vlastní uplynulou komerční činnost a spočítat si, jak vysokou částku prodělává každoročně kvůli dlužníkům, kteří neuhradili své závazky z důvodu insolventnosti, bankrotu, podvodu nebo jen z prosté neochoty plnit své závazky. Kolik je to stálo promarněných prostředků, času a nervů. Jak vysoká je částka ušlého zisku kvůli strachu před zvýšeným komerčním rizikem.

Outsourcing Revital Finance s.r.o. je novou etapou v řízení, přinášející nové perspektivy ve Vašem businessu.

Odkup - vymáhání - outsourcing
POHLEDÁVEK

Formulář pro předběžné ohodnocení pohledávky

Revital Finance ve
sdělovacích prostředcích       »»»

Menu

Pobočky:

Praha - Brno - Olomouc - Ostrava - Opava - Působnost: celá Česká Republika


Zápatí stránky

Revital Finance, s.r.o. ©2006-07


Alternativní popis k Flashi

...

Čas vždy pracuje proti věřitelům...

POHLEDÁVKY | Vymáhání pohledávek • Odkup pohledávek • Outsourcing pohledávek • Speciální služby • Efektivita a Profesionalita | Maximální výsledek

Stáhnout zásuvný modul Flashe