Pohledávky - Revital Finance,s.r.o.

Pohledávky | Revital Finance s.r.o.

Vždy maximální výsledek

Business Centre

Kolektiv Revital Finance s.r.o. je tvořen týmem profesionálů nejvyšší kvality, s dlouholetou praxí v oblasti práce a obchodu s pohledávkami z obchodního styku a bankovního sektoru. Během řady let působení v oboru se specialistům firmy Revital Finance podařilo úspěšně realizovat mimořádně složité pohledávky jak v České republice, tak i v zahraničí. Zvláštní specializací firmy Revital Finance jsou pohledávky ve značných finančních objemech, pohledávky s nadstandardním stupněm obtížnosti řešení a pohledávky pro zápočty. Ukazatelem vysokých profesionálních kvalit spolupracovníků firmy Revital Finance je efektivní práce s velkými portfolii bankovních pohledávek, odkoupenými od České konsolidační agentury, a rovněž úspěšná realizace velmi složitých, mnohamilionových pohledávek ze stavebního sektoru.
Nejvyšším orgánem strategického plánování společnosti je Grémium Revital Finance. Obchodní chod společnosti zajišťuje výkonné vedení v čele s jednatelem.
Příznačným rysem práce Revital Finance je dosažení maximálního výsledku, a to v co nejkratší době.

Praxe ukazuje: vymáhat pohledávky soudní cestou je neefektivní!

Pohledávky a soudnictví

Každodenní praxe v oblasti vymáhání pohledávek z obchodního styku za pomoci soudů a exekutorů potvrzuje svoji neefektivitu. Zejména se toto tvrzení vztahuje na pohledávky dlužníků z řad právnických osob. Statistika velkých obchodních a finančních společností, jež jsou nuceny systematicky vymáhat desítky a stovky svých pohledávek soudní cestou, je velmi skličující. Například, u velkých leasingových společností dosahují nerealizované pohledávky s exekučním titulem až celých 90-ti procent! Základní důvod tohoto stavu tkví v tom, že dlužníci dnes znají „101 způsobů” vyhýbání se plnění svých závazkových povinností. Často jim v tom pomáhají i kvalifikovaní právníci a advokátní kanceláře. Zcela běžným jevem se stal převod aktiv na třetí subjekty, úmyslné vytváření závazků s vyšší prioritou díky zástavnímu právu, převod společností na tzv. „bílé koně”, insolvence, likvidace atd. Skutečně je velmi těžké si představit dlužníka, který má aktiva, ale pouze pasivně očekává příchod exekutora.

Soudně-právní cesta je většinou spojena s dlouhodobými obtížemi, značnými náklady a v konečném důsledku nejčastěji jen nerealizovatelným platebním rozkazem, nebo rozsudkem vůči insolventnímu dlužníkovi v ruce.

Pro věřitele končívá daný způsob řešení pouze nenávratnou ztrátou finančních prostředků:

Jak úspěšně řešit Vaše pohledávky?

Pohledávky s Revital Finance sro

Řešení existuje. Vždy máte možnost pokusit se vymoci Vaše pohledávky soudní cestou. Dříve než se však pro tento zdlouhavý a nejistý krok rozhodnete, oslovte společnost Revital Finance s.r.o, která na základě svých praktických zkušeností nabízí pro danou problematiku konkrétní řešení v jasně stanoveném čase.

Pohledávky: postavení společnosti na trhu

Analýza trhu České republiky v letech 2006 a 2007 jednoznačně ukazuje, že marketingová strategie společnosti Revital Finance, s.r.o. založená na univerzální, komplexní nabídce speciálních služeb systémem „vše z jedné ruky“ a vysoká profesionální úroveň jejich provedení vynesly Revital Finance, s.r.o. na vedoucí pozice trhu práce v daném oboru. Tato skutečnost je dána především tím, že, na jedné straně dnes již velký počet firem prožívá otevřené nebo skryté problémy s pohledávkami, a na druhé straně chybí skutečně profesionální firmy, schopné pohledávky odborně a efektivně řešit ke spokojenosti a prospěchu zákazníka.
Problémem, který je třeba překonat v předběžné etapě je to, že na trhu aktivně pracují desítky standardních vymahačských agentur, které se snaží obstarat si práci jakýmkoli způsobem. Tyto agentury rozesílají stovky nabídek na „řešení pohledávek” podnikům a firmám ve všech oborech v celé České republice. A vzhledem k tomu, že u většiny firem pohledávky po lhůtě splatnosti skutečně zatěžovaly chod podnikání, zkusily v minulých letech mnohé firmy navázat spolupráci s vymahačskými agenturami a ve valné většině získaly negativní zkušenosti. Mnohým je známo, že slovo „vymahač” se již stalo v České republice slovem hanlivým. Od poloviny 90. let pohledávky přilákaly k oboru kriminalizované skupiny, mladí svalovci, i náhodní podnikatelé a podvodníci. S profesionalismem ani jedna z výše uvedených skupin neměla a nemá nic společného.

Pohledávky z obchodního styku / Pohledávky z bankovního sektoru

Vznik pohledávky po lhůtě splatnosti 180 dnů ale i dlouhodobého závazku klienta má zpravidla řadu vzájemně se podmiňujících, objektivně působících příčin vyvolaných situací na trhu práce, nebo daných obchodně závazkovými vztahy, druhotnou platební neschopností obchodních partnerů, apod..
Revital Finance, s.r.o v oblasti obchodně závazkových vztahů založených na pozici věřitele a dlužníka nabízí ucelený komplex služeb, které v konečném důsledku umožní klientovi hledat východisko a řešit tento negativní stav. Jedná se především o poskytování komplexních služeb směřujících k úspěšně realizaci pohledávek věřitele za jeho dlužníkem.


Poznámka: Pohledávky po lhůtě splatnosti - promlčecí lhůta
Při vyhodnocování perspektiv vymahatelnosti pohledávky jsou nejdůležitějšími faktory: titul vzniku pohledávky, opodstatněnost vzniku a právní prokazatelnost pohledávky.
Promlčecí lhůta pohledávky je lhůta stanovená Obchodním ( zák. č. 513/1991, Sb. ) nebo Občanským ( zák. č. 338/1992, Sb. ) zákoníkem, v závislosti na titulu vzniku pohledávky, během níž může být podána žaloba za neuhrazení pohledávky k místně příslušnému soudu.
Nehledě na to, že u pohledávek mezi fyzickými osobami je promlčecí lhůta 10 let a pohledávka je teoreticky stále ještě vymahatelná Revital Finance s.r.o. nepracuje s pohledávkami staršími než čtyři roky.

Odkup - vymáhání - outsourcing
POHLEDÁVEK

Formulář pro předběžné ohodnocení pohledávky

Revital Finance ve
sdělovacích prostředcích       »»»

Menu

Pobočky:

Praha - Brno - Olomouc - Ostrava - Opava - Působnost: celá Česká Republika


Zápatí stránky

Revital Finance, s.r.o. ©2006-07


Alternativní popis k Flashi

...

Čas vždy pracuje proti věřitelům...

POHLEDÁVKY | Vymáhání pohledávek • Odkup pohledávek • Outsourcing pohledávek • Speciální služby • Efektivita a Profesionalita | Maximální výsledek

Stáhnout zásuvný modul Flashe