Pohledávky - Revital Finance,s.r.o.

Vymáhání pohledávek

Plný kufřík po vymáhání pohledávek

Kolektiv společnosti Revital Finance má bohaté zkušenosti a vlastní profesionální metodiky vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. Procentuální poměr úspěšnosti vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti společností Revital Finance s.r.o., patří k nejvyšším v České republice.
V současnosti je divize vymáhání pohledávek Revital Finance s.r.o. nejsilnějším útvarem firmy, jež je schopen ve velmi krátké době vykonávat práce na nejvyšší profesionální úrovni.
V divizi vymáhání pohledávek pracuje více než 20 mobilních skupin, schopných pokrýt svou působností celou Českou republiku, a oddělení doplňkových služeb (analytické, ekonomické, detektivní atd.), zajišťující nezbytný servis.

Úspěšné vymáhání pohledávek

Úspěšnost vymáhání pohledávek firmy se zakládá na systematizaci používaných metodik, které je možno rozdělit do tří fázi:

  1. Shromažďování informací o dlužníkovi; ocenění jeho aktuálního finančního stavu, včetně přímých a vedlejších aktiv; ocenění historie jeho komerční činnosti;
  2. Bezprostřední práce s dlužníkem v místě jeho sídla a na adresách trvalého pobytu představitelů statutárních orgánů. Využití nahromaděného materiálu z předběžné etapy.
  3. Realizace podmínek dohod o vyrovnání s přísnou kontrolou splátkového režimu dlužníka

Tento produkt je určen především těm věřitelům, kteří disponují pohledávkami po lhůtě splatnosti, ale přímý odprodej je pro ně neúčelný vzhledem k vysokému riziku jejich neuhrazení.

Tento produkt často využívají i ti věřitelé, kteří plánují dosažení vyšší kupní ceny za své pohledávky, než jaká jim může být nabídnuta ihned při podpisu Smlouvy o odkupu pohledávek. Vyšší ceny za pohledávku je možné dosáhnout díky tomu, že postupitel obdrží její kupní cenu v případě její úspěšné realizace, tzn. s odloženou lhůtou splatnosti.

Na základě Mandátní smlouvy se vymáhání pohledávek provádí pouze pro bankovní instituce.

» Formulář pro předběžné ohodnocení pohledávky

Revital Finance, s.r.o. | Nejvyšší efektivita • profesionalizmus • spolehlivost

Odkup - vymáhání - outsourcing
POHLEDÁVEK

Formulář pro předběžné ohodnocení pohledávky

Revital Finance ve
sdělovacích prostředcích       »»»

Menu

Pobočky:

Praha - Brno - Olomouc - Ostrava - Opava - Působnost: celá Česká Republika


Zápatí stránky

Revital Finance, s.r.o. ©2006-07


Alternativní popis k Flashi

...

Čas vždy pracuje proti věřitelům...

POHLEDÁVKY | Vymáhání pohledávek • Odkup pohledávek • Outsourcing pohledávek • Speciální služby • Efektivita a Profesionalita | Maximální výsledek

Stáhnout zásuvný modul Flashe