Co to vlastně je?

29. 6. 2020 | | By | 0 Comments

3D tisku se také jinak v češtině říká aditivní výroba. Jedná se vlastně o proces tvorby materiálu pomocí speciálních přístrojů k tomu uzpůsobených. Tyto přístroje vznikly už někdy v devadesátých letech, ale  jejich počátek sahá ještě hlouběji do minulého století, a to někdy asi do poloviny osmdesátých let, kdy se o celou tuto technologii zasloužil Chuck Hull.

Technologie

Všechno vlastně začalo technologií, které se dnes říká stereolitografie – to je vlastně technika skenování nebo také laserování, nikoli však ve dvojrozměrném měřítku, na které jsme zvyklí ze skenování papírů a nejrůznějších dokumentů pomocí sklápěcích skenerů, ale v trojrozměrném měřítku. Tato technika také nevyužívá klasického laseru, na který jsme zvyklí, ale techniku UV laseru.