Naše videokonferenční komponenty vyhovují celosvětově platným normám

22. 5. 2020 | | By | 0 Comments

Spočítali jste si, kolik času a peněz průměrně vynaložíte na Vaše služební cesty mimo kancelář? Nejste s provedenou statistikou spokojeni a hodláte čas i finance poskytované na cestovní výlohy využít smysluplněji? Pak investujte do systému Polycom, který Vám vytvoří ideální zázemí pro moderní komunikační situaci, jakou je videokonference. Kvalitou přenosu zvuku a obrazu je videokonference prostřednictvím špičkového technického zázemí, které Vám s použitím značkových aparátů vytvoří certifikovaná firma, rovnocenná komunikaci tváří v tvář.

Komunikujte na nadstandardní úrovni

Nemusíte být na poli informačních a komunikačních technologií odborníkem, a přesto se můžete stát uživatelem vysoce funkčního videokonferenčního zařízení. S výběrem konkrétních modelů hardware a software pro videokonference v menších kancelářských prostorách i ve velkých projekčních sálech Vám pomohou kvalifikovaní technici ověřené společnosti, která nabízí rovněž pomoc se zaškolením i správu systému, který byl navržen pro exkluzivní přenos zvuku, obrazu i dat nejrůznějšího obsahu.